Osallistuminen Vanhan kaupungin asemakaavoitukseen (Akm 242)

Osalliset voivat keskustella kaavoituksen kanssa alueen suunnittelun tavoitteista kaikkien tilaisuuksien aikana. Tilaisuuksista ilmoitetaan paikallislehti Raahelaisessa, kaupungin verkkosivustolla ja Raatihuoneen ilmoitustaululla.

Kaava-aineistojen virallisten nähtävilläolojen aikana järjestetään yleisötilaisuudet asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta. Osallistaminen ja kaavoitusprosessi on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Tilaisuuksien tarkat ajankohdat sekä mahdolliset osallistumis- ja ilmoittautumislinkit julkaistaan sähköisesti kaupungin verkkoasioinnissa. Tilaisuuksista ilmoitetaan.

Eri vaiheissa julkaistaviin aineistoihin voi tutustua asemakaavoituksen projektisivulla.

Luonnosvaihe

Asemakaavamuutoksen luonnos 1 (rakennemalli) 

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto asetettiin julkisesti nähtäville mielipiteen esittämistä varten aikavälillä 20.3.-21.4.2023. Esillä oli asemakaavamuutoksen rakennemalli. Osallisilla oli mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipide kaavoitukselle.

La 1.4.2023 klo 12-16, Seminaari (Brain Center)

 • Luonnosvaiheessa pidettiin kaikille avoin seminaari vanhan kaupungin rakennussuojelusta ja korjausrakentamisesta. (Seminaarin ohjelma.)
 • Seminaariin sisältyi asemakaavaluonnoksen esittely. 
 • Keskuskoulun oppilaat huolehtivat kahvitarjoilusta. Tilassa oli esillä keskuskoululaisten piirustusnäyttely.

Ti 4.4.2023 klo 10-17, kaavoittajan vastaanotto (Praati)

 • Kaavaratkaisusta oli mahdollista keskustella kaavoittajan kanssa vastaanotolla.

Asemakaavamuutoksen luonnos 2 (rakennusoikeudet) 

Tulossa syksyllä 2023.

Valmisteluvaiheen alku

Ennen niin kutsuttua virallista kaavaprosessia järjestettiin kolme teematyöpajaa, joissa avattiin yhdessä kaavasuunnittelun tavoitteita.

Teemallinen tarkastelu

La 22.5.2021, Teema 1, Kadut ja yleiset alueet sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)

 • Kaikille avoin infotilaisuus, jossa esiteltiin työpajan teemaan liittyvät lähtötietoselvitykset. Tilaisuus oli vapaasti seurattavissa virtuaalitapahtumana (Teams Live Event).
 • Teematyöpajan 1 kooste (pdf)Vanhan kaupungin kaupunkikuvaa ja arvoa pohdittiin virtuaalityöpajassa.
 • Työpajaan liittyi kaikille avoin kaavakävely, johon oli mahdollisuus osallistua heinäkuun 2021 loppuun saakka. Kävelyllä jätetty palaute auttaa tulevan työpajan valmistelua.

To 30.9.2021, Teema 2, Elinkeinot ja toiminta Wanhassa Raahessa

 • Kaikille avoin infotilaisuus, jossa esiteltiin työpajan teemaan liittyvät lähtötietoselvitykset. Tilaisuus oli vapaasti seurattavissa virtuaalitapahtumana (Teams Live Event).
 • Teematyöpaja (pdf tulossa).Vanhan kaupungin mahdollisuuksia elinkeinon harjoittamiseen pohdittiin virtuaalityöpajassa.
 • Työpajaan liittyi kaikille avoin kaavakävely, johon oli mahdollisuus osallistua heinäkuun 2021 loppuun saakka. Kävelyllä jätetty palaute auttaa tulevan työpajan valmistelua.

Kevät 2022, Teema 3, Rakennussuojelu ja asuminen

 • Kaikille avoin verkkokysely oli avoinna 25.4.-24.5.2022. 
  Kaavoittajan vastaanotto järjestettiin kyselynä, jonka tarkoituksena oli kuulla erityisesti vanhan kaupungin alueen kiinteistönomistajia ja asukkaita heidän ajatuksistaan ja toiveistaan vanhassa kaupungissa. Kyselyyn sai vastata kaikki, joita vanha kaupunki kiinnostaa.
 • Kaikille avoin info-tilaisuus siirtyy pidettäväksi, kun asemakaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäväksi.

Aloitettaessa

Asukaskysely 1.6. - 31.7.2020

Wanhan Raahen elinkeinotyöpaja 20.8.2020

 • Vanhan kaupungin asemakaavanmuutoksen lähtötietoja kartoitettiin 20.8.2020 Wanhan Raahen elinkeinotyöpajassa (pdf). Tilaisuus oli tarkoitettu Wanhan Raahen yrittäjille ja elinkeinojen kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuus pidettiin Brain Centerissä ja siihen oli ennakkoilmoittautuminen.

Yleisötilaisuus 15.12.2020

 • Vanhan kaupungin asemakaavoituksen (Akm 242) vuoden 2021 alussa käynnistyvään valmisteluvaiheeseen liittyvät osallistumismahdollisuudet esiteltiin etänä järjestetyssä yleisötilaisuudessa ti 15.12.2020 klo 18–19:30 (Teams Live Event). Kaikille avoin infotilaisuus oli vapaasti seurattavissa ilman ennakkoilmoittautumista ja tilaisuudessa oli mahdollista esittää kysymyksiä kaavoittajalle.

 

Päivämäärä