Osallistuminen Vanhan kaupungin asemakaavoitukseen (Akm 242)

Osalliset voivat keskustella kaavoituksen kanssa alueen suunnittelun tavoitteista kaikkien tilaisuuksien aikana. Tilaisuudet pyritään pitämään paikalla kasvokkain tapahtuvina. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on mahdollista, että tilaisuuksia joudutaan järjestämään sähköisesti.
Tilaisuuksista ilmoitetaan paikallislehti Raahelaisessa, kaupungin verkkosivustolla ja ilmoitustaululla Teknisessä keskuksessa.

Kaava-aineistojen virallisten nähtävilläolojen aikana järjestetään yleisötilaisuudet asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta. Osallistaminen ja kaavoitusprosessi on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Tilaisuuksien tarkat ajankohdat sekä mahdolliset osallistuis- ja ilmoittautumislinkit julkaistaan sähköisesti kaupungin verkkoasioinnissa. Tilaisuuksista ilmoitetaan.

Kulloinkin julkaistaviin aineistoihin voi tutustua asemakaavoituksen projektisivulla.

Asekakaavamuutosluonnos

Asemakaavamuutos tulee luonnoksena nähtäville alkuvuonna 2023

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on julkisesti nähtävillä. Osallisilla on mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipide. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Yleisötilaisuus nähtävilläolon aikana

Luonnosvaiheessa pidetään yleisötilaisuus, johon sisältyy kaikille avoin info ja työpaja siihen ilmoittautuville. Ilmoittautuminen työpajaan avataan myöhemmin.

Teemat valmisteluvaiheessa

Ennen niin kutsuttua virallista kaavaprosessia järjestettiin kolme teematyöpajaa, joissa avattiin yhdessä kaavasuunnittelun tavoitteita.

Teema 1, Kadut ja yleiset alueet sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)

Työpaja la 22.5.2021

 • Kaikille avoin infotilaisuus, jossa esiteltiin työpajan teemaan liittyvät lähtötietoselvitykset. Tilaisuus oli vapaasti seurattavissa virtuaalitapahtumana (Teams Live Event).
 • Teematyöpajan 1 kooste (pdf). Vanhan kaupungin kaupunkikuvaa ja arvoa pohdittiin virtuaalityöpajassa.
 • Työpajaan liittyi kaikille avoin kaavakävely, johon oli mahdollisuus osallistua heinäkuun 2021 loppuun saakka. Kävelyllä jätetty palaute auttaa tulevan työpajan valmistelua.

Teema 2, Elinkeinot ja toiminta Wanhassa Raahessa

Työpaja to 30.9.2021

 • Kaikille avoin infotilaisuus, jossa esiteltiin työpajan teemaan liittyvät lähtötietoselvitykset. Tilaisuus oli vapaasti seurattavissa virtuaalitapahtumana (Teams Live Event).
 • Teematyöpaja (pdf tulossa).Vanhan kaupungin mahdollisuuksia elinkeinon harjoittamiseen pohdittiin virtuaalityöpajassa.
 • Työpajaan liittyi kaikille avoin kaavakävely, johon oli mahdollisuus osallistua heinäkuun 2021 loppuun saakka. Kävelyllä jätetty palaute auttaa tulevan työpajan valmistelua.

Teema 3, Rakennussuojelu ja asuminen

Verkkokysely huhti-toukokuussa 2022

 • Kaikille avoin verkkokysely oli avoinna 25.4.-24.5.2022. 
  Kaavoittajan vastaanotto järjestettiin kyselynä, jonka tarkoituksena oli kuulla erityisesti vanhan kaupungin alueen kiinteistönomistajia ja asukkaita heidän ajatuksistaan ja toiveistaan vanhassa kaupungissa. Kyselyyn sai vastata kaikki, joita vanha kaupunki kiinnostaa.
 • Kaikille avoin info-tilaisuus ja työpaja siirtyvät pidettäväksi asemakaavaluonnoksen laatimisen alussa ennen kaavaluonnoksen asettamista julkisesti nähtäväksi. Työpajassa hyödynnetään kyselyyn annettuja vastauksia.

Aloitusvaiheessa

Asukaskysely 1.6. - 31.7.2020

Wanhan Raahen elinkeinotyöpaja 20.8.2020

 • Vanhan kaupungin asemakaavanmuutoksen lähtötietoja kartoitettiin 20.8.2020 Wanhan Raahen elinkeinotyöpajassa (pdf). Tilaisuus oli tarkoitettu Wanhan Raahen yrittäjille ja elinkeinojen kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuus pidettiin Brain Centerissä ja siihen oli ennakkoilmoittautuminen.

Yleisötilaisuus 15.12.2020

 • Vanhan kaupungin asemakaavoituksen (Akm 242) vuoden 2021 alussa käynnistyvään valmisteluvaiheeseen liittyvät osallistumismahdollisuudet esiteltiin etänä järjestetyssä yleisötilaisuudessa ti 15.12.2020 klo 18–19:30 (Live-tapahtuma). Kaikille avoin infotilaisuus oli vapaasti seurattavissa ilman ennakkoilmoittautumista ja tilaisuudessa oli mahdollista esittää kysymyksiä kaavoittajalle.

 

Päivämäärä