Osallistuminen Vanhan kaupungin asemakaavoitukseen (Akm 242)

Osalliset voivat keskustella kaavoituksen kanssa alueen suunnittelun tavoitteista kaikkien tilaisuuksien aikana. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi keskustelu tapahtuu nyt sähköisesti ja on pääasiassa kirjallista.
Tilaisuuksista ilmoitetaan paikallislehti Raahelaisessa, kaupungin verkkosivustolla ja ilmoitustaululla Teknisessä keskuksessa.

Ennen niin kutsuttua virallista kaavaprosessia järjestetään kolme teematyöpajaa, joissa avataan yhdessä kaavasuunnittelun tavoitteita. Kaavaaineistojen virallisten nähtävilläolojen aikana järjestetään omat vastaavat yleisötilaisuudet asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta. Osallistaminen ja kaavoitusprosessi on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Kulloinkin julkaistaviin aineistoihin voi tutustua asemakaavoituksen projektisivulla.

Tilaisuuksien tarkat ajankohtatiedot sekä niihin osallistuis- ja ilmoittautumislinkit julkaistaan sähköisesti kaupungin verkkoasioinnissa.

Valmisteluvaiheen teematyöpajat

Teematyöpajoissa avataan yhdessä kaavasuunnittelun tavoitteita ennen niin kutsuttua virallista kaavaprosessia.

Teematyöpaja 1, la 22.5.2021

Kadut ja yleiset alueet sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)

 • Kaikille avoin infotilaisuus, jossa esiteltiin työpajan teemaan liittyvät lähtötietoselvitykset. Tilaisuus oli vapaasti seurattavissa virtuaalitapahtumana (Teams Live Event).
 • Teematyöpajan 1 kooste (pdf). Vanhan kaupungin kaupunkikuvaa ja arvoa pohdittiin virtuaalityöpajassa.
 • Työpajaan liittyy kaikille avoin kaavakävely, johon oli mahdollisuus osallistua heinäkuun 2021 loppuun saakka. Kävelyllä jätetty palaute auttaa tulevan työpajan valmistelua.

Teematyöpaja 2, to 30.9.2021

Elinkeinot ja toiminta Wanhassa Raahessa

 • Kaikille avoin infotilaisuus, jossa esitellään työpajan teemaan liittyvät lähtötietoselvitykset. Tilaisuus on vapaasti seurattavissa virtuaalitapahtumana (Teams Live Event).
 • Teematyöpaja.
 • Kaikille avoin ohjattu kävely, johon on mahdollisuus osallistua 25.9.-24.10.2021. Kävelyllä voi jättää palautetta kaavoittajalle.

Teematyöpaja 3, tulossa maalis-huhtikuussa 2022

Rakennussuojelu ja asuminen

 • Kaikille avoin info-tilaisuus, jossa esitellään teemaan liittyvät lähtötietoselvitykset.
 • Työpaja.
 • Kaikille avoin kaavoittajan vastaanotto.

Aloitusvaiheessa

Asukaskysely, 1.6. - 31.7.2020

Wanhan Raahen elinkeinotyöpaja 20.8.2020

 • Vanhan kaupungin asemakaavanmuutoksen lähtötietoja kartoitettiin 20.8.2020 Wanhan Raahen elinkeinotyöpajassa (pdf). Tilaisuus oli tarkoitettu Wanhan Raahen yrittäjille ja elinkeinojen kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuus pidettiin Brain Centerissä ja siihen oli ennakkoilmoittautuminen.

Yleisötilaisuus 15.12.2020

 • Vanhan kaupungin asemakaavoituksen (Akm 242) vuoden 2021 alussa käynnistyvään valmisteluvaiheeseen liittyvät osallistumismahdollisuudet esiteltiin etänä järjestetyssä yleisötilaisuudessa ti 15.12.2020 klo 18–19:30 (Live-tapahtuma). Kaikille avoin infotilaisuus oli vapaasti seurattavissa ilman ennakkoilmoittautumista ja tilaisuudessa oli mahdollista esittää kysymyksiä kaavoittajalle.

 

Päivämäärä