Raahen keskustan kaavarunko

Raahen keskustan kaavarunko ohjaa tulevien asemakaavamuutosten laadintaa. Kaavarungolla valmistellaan toimia, joilla kaupungin keskustan painoarvoa vahvistetaan muuhun taajamarakenteeseen nähden.

Raahen keskusta-alueen kaavarungon laatimista varten nimettiin työryhmä, johon kuuluivat Kari Karjalainen (pj) sekä jäseninä Timo Tamminen (sihteeri), Mathias Holmén, Pasi Alatalo, Risto Karhu ja Kaija Seppänen (Kj päätös 20.3.2014 § 17). Työryhmä on kokoontunut useita kertoja. Elinkeinoelämää ovat työryhmässä edustaneet Tarmo Kokkola, Ari Pohjola, Kirsi Asunmaa ja Heikki Kuru. Konsulteiksi työryhmään kaupunginjohtaja kutsui arkkitehti Esko Puijolan Arkkitehtistudio EMP Oy:stä ja insinööri Tuomo Ojakosken Insinööritoimisto Solutra Oy:stä.

Raahen keskustan kaavarungon laadinta on jatkoa Raahen kaupunginhallituksen kokouksessaan 12.12.2011 § 380 asettaman kaupunkirakennetoimikunnan työskentelylle.

Keskustan nykyinen rakenne on avoin ja osittain keskeneräisen näköinen. Laajat tuuliset pysäköintikentät hallitsevat ympäristöä. Tulevan kaupunkikeskustan tulee edustaa koko kaupunkiseudun ihmisiä ja elinkeinoelämää. Sen tulee sisältää työpaikkoja, keskusta-asumista ja tapahtumia kaupungin elävässä ilmapiirissä. Kaavarungon tiivitämistavoite voidaan toteuttaa vain varaamalla tilaa ihmisen viihtymiselle ja toimille maantasossa ja toteuttamalla merkittävä osa autopaikkatarpeesta rakenteissa. Kaavarunko sisältää maanalaiset pysäköintikerrokset, jotka täydentyvät vähitellen yhtenäisenä toimivaksi pysäköintilaitokseksi.

Asiaa on käsitelty viimeksi 30.3.2015 § 133, jolloin hallitus hyväksyi kaavarunkoluonnoksen ja päätti asettaa sen nähtäville 13.4. - 13.5.2015 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen.
Avoin keskustelutilaisuus on järjestetty tiistaina 14.4.2015 klo 17.00 - 19.00 Teknisen palvelukeskuksen kokoustilassa.

Päivämäärä

Havainnekuva kaavarungon mukaisesta rakentamisesta keskustassa.
Havainnekuva kaavarungon mukaisesta rakentamisesta keskustassa. Kuva: Arkkitehtistudio EMP 2015.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo