Lähidemokratiahallitus

Lähidemokratiahallitus vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lähidemokratiahallitus järjestää säännöllisesti asukastapaamisia, joissa keskustellaan asukkaita koskevista ajankohtaisista asioista.

Lähidemokratiahallitus käsittelee ja tiedottaa kaupungin alueita koskevien asioiden vireillepanosta. Se myös kokoaa eri alueiden aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan, jatkaa Sofy-toimintaa sekä avustaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten tekemisessä.

Lähidemokratiahallituksen yhdeksän edustajaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on jäseniä neljän eri alueen edustajista: Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin koulupiireistä.

Lähidemokratiahallituksen avustukset

Avustusten teemoina vuonna 2019 on hyvinvointi ja osallisuus.

Lähidemokratiahallituksen talousarvioon on varattu seuraavat avustusmäärärahat:

 1. Yleisavustukset eläkeläis-, lastensuojelu, vammais- ja muuta sosiaalityötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen.
  • Hakuaika huhtikuu (1.4.-30.4.2019).
 2. Maaseudun kehittämiseen
  • Toiminta-avustukset kylä- asukasyhdistys-, seura- ja järjestötoimintaan, hakuaika huhtikuu.
  • Kohdeavustukset kylä- asukasyhdistys-, seura- ja järjestötoimintaan, hakuaika kevään osalta 31.5.2019 mennessä ja syksyn osalta 31.10.2019 mennessä.
 3. Maatalouden kehittämisraha kotitalouksille
  • Hakuaika lokakuu (1.-31.10.2019).