Lähidemokratiahallitus

Lähidemokratiahallitus vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lähidemokratiahallitus järjestää säännöllisesti asukastapaamisia, joissa keskustellaan asukkaita koskevista ajankohtaisista asioista.

Lähidemokratiahallitus käsittelee ja tiedottaa kaupungin alueita koskevien asioiden vireillepanosta. Se myös kokoaa eri alueiden aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan, jatkaa Sofy-toimintaa sekä avustaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten tekemisessä.

Ajankohtaiset

Asukastapaamiset

Lähidemokratiahallitus on järjestänyt Raahen keskustan ja Pattijoen alueen kuulemistilaisuudet keväällä 2019. Seuraavat asukastapaamiset järjestetään syyskuussa Saloisten alueella ja lokakuussa Vihannissa.

Lähidemokratiahallituksen sihteeri Ritva Mattila
puh. 044 439 3431
ritva.mattila [at] raahe.fi