Lähidemokratiahallitus

Lähidemokratiahallitus vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lähidemokratiahallitus järjestää säännöllisesti asukastapaamisia, joissa keskustellaan asukkaita koskevista ajankohtaisista asioista.

Lähidemokratiahallitus käsittelee ja tiedottaa kaupungin alueita koskevien asioiden vireillepanosta. Se myös kokoaa eri alueiden aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan, jatkaa Sofy-toimintaa sekä avustaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten tekemisessä.

Ajankohtaiset

  • Ehdolle asettuminen vuoden 2021 lähidemokratiahallituksen vaaliin alkaa 2.8. ja päättyy 15.8. Ehdolle asetutaan sähköisellä lokakkeella, joka julkaistaan lähidemokratiahallituksen vaalit 2021-sivulla.
  • Tutustu Lähidemokratiahallituksen vaalit 2021 -esittelyvideoon (2:07 min.)
  • Vuoden 2021 yleisavustukset ovat haettavana 1.-31.3.2021 ja kohdeavustukset kevään osalta 1.-30.4.2021 ja syksyn osalta 1.-31.10. 2021. Lisätietoa lähidemokratiahallituksen avustukset- sivulla.
  • Vuoden 2020 Vihannin alueen asukasillan korvanneeseen 31.5.2021 saakka avoinna olleeseen asukaskyselyyn jätetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat alla liitetiedostoina 

 

Lähidemokratiahallituksen esittelijä Ari Pietarinen
puh. 040 830 3006
ari.pietarinen [at] raahe.fi