Mitä pitää ottaa huomioon tarjousta tehtäessä

Tarjous jätetään aina sähköistä kilpailutusjärjestelmää käyttäen, muulla tavoin toimitettua tarjousta ei hyväksytä.

Tiedustelut sähköisen järjestelmän kautta

Mikäli tarjouspyyntö on epäselvä, siinä ilmenee ristiriitoja tai se herättää jonkinlaisia kysymyksiä ja on tulkinnanvarainen, tulee tarjoajan esittää kysymys sähköisen järjestelmän kautta. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kysymysten esittäminen on mahdollista tarjouspyynnöllä mainittuna ajankohtana, ei enää kysymysten jättöajan umpeuduttua.

Kysyminen kannattaa

Kysymällä vältyt mahdollisilta virheiltä esim. tarjouksen puutteellisuus ja epäselvyys, jotka voivat johtaa tarjouksesi hylkäämiseen. Esitä kysymyksiä, varsinkin jos olet tekemässä tarjousta ensimmäistä kertaa.

Liitteiden lisääminen

Tarjouksen liitteeksi ei tule ladata mitään muuta kuin tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet, ei esim. itse laadittua tarjousasiakirjaa, koska niiden sisältämät tiedot voidaan tulkita omien ehtojen esittämiseksi ja se johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Olemme helpottaneet tarjouksen jättämistä, sillä emme vaadi lataamaan tarjouksen liitteeksi poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittämiseen tarvittavia asiakirjoja, vaan pyydämme valittua toimijaa esittämään ne vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ennen sopimuksen laatimista. Tämä helpottaa tarjoajaa tarjouksen jättämisessä.