Erityisliikunnan ryhmät

Erityisliikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Liikuntatoimen järjestämä erityisliikunta on maksutonta.

Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on terveyttä tai toimintakykyä edistävää liikuntaa. Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa liikuntaa. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan.

Erityisryhmien liikunnan piiriin kuuluvat vammaiset, pitkäaikaissairaat, yli 65-vuotiaat sekä työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntouttavassa työtoiminnassa tai erityisopetuksen piirissä olevat henkilöt. Koska osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, yli 65-vuotiaiden ryhmästä erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi vain toimintakyvyltään selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia heikentyneet henkilöt. Pelkkä ikä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle.

Erityisliikunnan ryhmät kesällä 2019

Erityislasten liikuntakerho

Keskiviikkona 12.6. klo 16.30-17.30 ja keskiviikkona 19.6. klo 16.30.-17.30
Raahen keskuskoulun piha, Palokunnankatu 20, 92100 Raahe. Sateen sattuessa liikuntakerho on Urheilutalo Raahelassa.

Erityislasten ja perheiden liikuntakerho noin 7-12 vuotiaille lapsille. Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka liikkuvat itsenäisesti, mutta aikuinen on mukana liikkumassa kaverina. Ryhmässä harjoitellaan liikunnan perusliikkeitä ja vahvistetaan motorisia taitoja pelien ja leikkien kautta.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntosali

Tiistaisin klo 13.00-14.30 ja torstaisin klo 10.00-11.30
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.

Matalan kynnyksen kuntosaliryhmä, jossa on mukana kaupungin liikunnanohjaaja opastamassa laitteiden käyttöä ja antamassa liikunta-ja terveysvinkkejä arkielämään. Ryhmä on toteutettu yhteistyössä Raahen Psyykkeen, Woimalan, Raahen mielenterveyskeskuksen ja Raahen Palvelukodin kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaat

Keskiviikkoisin klo 10.00-11.00
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.

TULES-kuntosaliryhmä on viikoittain Raahelan kuntosalilla. Voit osallistua ryhmään fysioterapeutin ilmoittamana, jolloin sinulla on valmiina fysioterapeutin laatima harjoitusohjelma. Ryhmässä on mukana Raahen kaupungin liikunnanohjaaja, joka avustaa laitteisiin menoa ja laitteiden käyttöä. Liikunnanohjaaja antaa myös toimintakykyä tukevia liikuntavinkkejä arkipäivään.

Lisätiedot

Liikunnanohjaaja Anu Mäkinen, puh. 040 135 6751, anu.makinen [at] raahe.fi.