Erityisliikunnan ryhmät

Erityisliikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Liikuntapalveluiden järjestämä erityisliikunta on maksutonta.

Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on terveyttä tai toimintakykyä edistävää liikuntaa. Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa liikuntaa. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan.

Erityisryhmien liikunnan piiriin kuuluvat vammaiset, pitkäaikaissairaat, yli 65-vuotiaat sekä työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntouttavassa työtoiminnassa tai erityisopetuksen piirissä olevat henkilöt. Koska osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, yli 65-vuotiaiden ryhmästä erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi vain toimintakyvyltään selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia heikentyneet henkilöt. Pelkkä ikä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle.

Erityisliikunnan ryhmät

Erityislasten ja perheiden liikuntakerho

Torstaisin klo 16-17
Antinkankaan monitoimitalo, Suvitie 1, 92100 Raahe.
Erityislasten ja perheiden liikuntakerho erityistä tukea tarvitseville, noin 7-12 vuotiaille lapsille. Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka liikkuvat itsenäisesti, mutta aikuinen on mukana liikkumassa kaverina. Ryhmässä harjoitellaan liikunnan perusliikkeitä ja vahvistetaan motorisia sekä sosiaalisia taitoja pelien ja leikkien kautta. Ilmoittautuminen puhelimitse tai sähköpostilla. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntosali

Tiistaisin klo 13-14 ja torstaisin klo 10-11
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
Matalan kynnyksen kuntosaliryhmä, jossa on mukana kaupungin liikunnanohjaaja opastamassa laitteiden käyttöä ja antamassa liikunta-ja terveysvinkkejä arkielämään. Ryhmä on toteutettu yhteistyössä Raahen Psyykke Ry:n, Woimalan, Raahen mielenterveyskeskuksen ja Kuntoutusyksikkö Kotirapun kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaat

Maanantaisin klo 10-11
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
TULES-kuntosaliryhmä harjoittelee viikoittain Raahelan kuntosalilla. Ryhmään voi osallistua fysioterapeutin ilmoittamana, jolloin on valmiina fysioterapeutin laatima harjoitusohjelma. Kuntosalilla on mukana Raahen kaupungin liikunnanohjaaja, joka avustaa laitteisiin menoa ja laitteiden käyttöä. Liikunnanohjaaja antaa myös toimintakykyä tukevia liikuntavinkkejä arkipäivään. 

Kehitysvammaiset

Maanantaisin klo 14.30-16
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
Erityistä tukea tarvitsevien kuntosaliryhmä. Aikuisten ja nuorten kehitysvammaisten kuntosaliryhmä muodostuu muun muassa kuntouttavaan työtoimintaan ja erityisopetukseen kuuluvista henkilöistä. Ilmoittautuminen puhelimitse tai sähköpostilla. 

Keskiviikkoisin klo 12.30-13.30
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe. Erityistä tukea tarvitsevien liikuntaryhmä. Aikuisten kehitysvammaisten ryhmässä harjoitetaan sosiaalisia taitoja, silmä-käsi -koordinaatiota, voimailua, rentoutumista ja tasapainoa. Ryhmässä harrastetaan myös yleistä terveysliikuntaa muun muassa musiikin, taitoratojen, pelien ja kuntopiirin kautta. Ryhmä on toteutettu yhteistyössä toimintakeskus Kuutin kanssa. Kesällä liikumme ulkona mahdollisuuksien mukaan. Ryhmä on kesätauolla 30.6.-31.8. välisen ajan.

 

Lisätiedot

Liikunnanohjaaja Anu Mäkinen, puh. 040 135 6751, anu.makinen [at] raahe.fi.