Soveltavan liikunnan ryhmät

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Liikuntapalveluiden järjestämä erityisliikunta on maksutonta.

Soveltava liikunta on terveyttä tai toimintakykyä edistävää liikuntaa. Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa liikuntaa. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan.

Soveltavan liikunnan piiriin kuuluvat vammaiset, pitkäaikaissairaat, yli 65-vuotiaat sekä työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntouttavassa työtoiminnassa tai erityisopetuksen piirissä olevat henkilöt. Koska osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, yli 65-vuotiaiden ryhmästä erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi vain toimintakyvyltään selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia heikentyneet henkilöt. Pelkkä ikä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle.

Soveltavan liikunnan ryhmät

Soveltava lasten ja perheiden liikuntakerho

Torstaisin klo 16-17 Antinkankaan koulun liikuntasalissa.

Soveltavan liikunnan ryhmä on tarkoitettu noin 6-12 vuotiaille lapsille, joilla on jokin toimintakyvyn rajoite. Kerho on tarkoitettu lapsille, joilla on esimerkiksi motoristen taitojen haasteiden vuoksi vaikea pysyä mukana muissa liikuntaryhmissä. Toiveena on, että lapsen kanssa tuleva aikuinen osallistuisi myös aktiviteetteihin. Ryhmässä harjoitellaan liikunnan perusliikkeitä ja vahvistetaan motorisia taitoja pelien, leikkien, musiikin ja taitoratojen avulla. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan yhteisen tekemisen kautta, mutta liikuntahetkeen kuuluu myös vapaata oleskelua ja itsenäistä harjoittelua liikuntatilassa. 1.6.2023 olemme liikennepuistossa klo 16-17.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntosali

Tiistaisin klo 13-14 ja torstaisin klo 13.30-15
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
Kaikille avoin kuntosaliryhmä, joka on tarkoitettu henkilöille joilla on jokin toimintakyvyn rajoite jonka henkilö kokee osallisuudessa jokapäiväisen elämän toimioihin ja suhteessa ympäristöön. Ryhmässä on mukana kaupungin liikunnanohjaaja opastamassa laitteiden käyttöä ja antamassa liikunta-ja terveysvinkkejä arkielämään. Ryhmä on toteutettu yhteistyössä Raahen Psyyke ry:n, Woimalan, Raahen mielenterveyskeskuksen ja Kuntoutusyksikkö Kotirapun kanssa. Kuntosaliryhmä on kesätauolla 4.7.-22.8.2023.

Tuki- ja liikuntaelinsairaat

Maanantaisin klo 10-11, Urheilutalo Raahelan kuntosali
TULES-kuntosaliryhmä. Ryhmä on kesätauolla ja jatkuu 4.9.2023

 

Kehitysvammaiset

Maanantaisin klo 14.30-15.45
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
Erityistä tukea tarvitsevien kuntosaliryhmä. Ryhmä on kesätauolla ja jatkuu 4.9.2023

Keskiviikkoisin klo 12.30-13.30
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
Erityistä tukea tarvitsevien liikuntaryhmä. Aikuisten kehitysvammaisten ryhmässä harjoitetaan sosiaalisia taitoja, silmä-käsi -koordinaatiota, voimailua, rentoutumista ja tasapainoa. Ryhmässä harrastetaan myös yleistä terveysliikuntaa muun muassa musiikin, taitoratojen, pelien ja kuntopiirin kautta. Ryhmä on toteutettu yhteistyössä toimintakeskus Kuutin kanssa. Ryhmä on täysi, uusia ei mahdu tällä hetkellä mukaan. Ryhmä on kesätauolla 22.6.-30.8.2023

Toimintakyky-ryhmä

Tiistaisin klo 15-15.45, Urheilutalo Raahelassa (Uusi ryhmä!)

Ryhmän toiminta muodostuu osallistujien toiveiden ja toimintakyvyn mukaan. Toimintarajoite voi olla fyysistä, psyykkistä, kongnitiivista tai sosiaalista. Kevään aikana on ryhmässä mahdollista toteuttaa tuolijumppaa, silmä-käsi-koordinaatio tehtäviä, helppoja pelejä, kevyitä tasapainotehtäviä, venyttelyä ja rentoutusta, sekä treenaamista kuntosalilla. Toimintakyky-ryhmä on jatkumo syksyllä alkaneelle Neuro-ryhmälle. Ryhmä on kesätauolla ja jatkuu 5.8.2023.

Lisätiedot

Liikunnanohjaaja Anu Mäkinen, puh. 040 135 6751, anu.makinen [at] raahe.fi.