Raahen strateginen maankäytön suunnitelma

Strategisen maankäytön suunnitelma kytkee yhteen kunnan strategisen kehittämisen ja maankäytön kehittämisen pitkällä aikavälillä. Raaheen laadittava strategisen maankäytön suunnitelma auttaa kunnan siirtymistä jatkuvan yleiskaavoituksen käytäntöön lähitulevaisuudessa ja luo koko kuntaa kehittävän tulevaisuuskuvan, joka luo edellytyksiä yhdyskuntarakenteen vetovoimaiselle kehittämiselle.

Strateginen maankäytön suunnitelma sisältää koko kunnan laajuisen perusteellisen nykytila-analyysin. Nykytilan kartoituksella luodaan vahva aineistopohja maankäytön suunnittelun tueksi ja jatkuvan yleiskaavoituksen tulevaisuudessa mahdollistava paikkatietoaineisto.

Strategisen maankäytön suunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn kaavoitusprosessin mukainen suunnitelma, mutta suunnitteluprosessi mukailee MRL:n kaavaprosessia, jotta kaikki osapuolet tulevat asianmukaisesti kuulluksi työn yhteydessä.

Vireilletulo

Kaupunginhallitus päätti Raahen strategisen maankäytön suunnitelman vireilletulosta 7.9.2020 §223.
Asiaa on käsitelty viimeksi 11.5.2021 §66, jolloin kehittämislautakunta päätti ilmoittaa strategisen maankäytön suunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämisestä ja nähtävilläolosta.

Asukaskysely

Tervetuloa vastaamaan tulevaisuuden Raahea koskevaan kyselyyn! 

Kyselyyn voit vastata 22.3.-19.4.2021 välisenä aikana.

Kysely on päättynyt! Kiitos vastauksista.

Projektisivut

Suunnitelma laaditaan konsulttityönä ja sitä ohjaa Raahen kaupungin kaavoitus. Suunnitelman alkuvaiheen laativa konsultti on Ramboll, projektipäällikkö Juha Riihiranta. Lisätietoa suunnitelmasta löytyy konsultin projektisivuilta.

Suunnittelutyötä tukevat keskeiset strategiset asiakirjat

Päivämäärä

Kuva Raahen alueelta rajauksella.
Suunnittelualue. Kuva: Maanmittauslaitos 2020.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Mikko Törmänen