Jäteopas

Kotitalouksien jäteoppaasta löydät vastaukset tavallisimpiin kotitalouksien jätehuoltokysymyksiin sekä tietoa kierrätyksestä.

Raahelaisille kotitalouksille tuli muutoksia jätehuollon järjestelyihin vuonna 2017 uusittujen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tuolloin laadittiin jäteopas kotitalouksille. Oppaan painamisen jälkeen on tullut seuraava muutos sivulle 13: Suurten jäteöljyerien maksuton noutopalvelun määrä on muuttunut 200 litrasta 800 litraan. Toki pienemmätkin erät haetaan, mutta kuljetuksesta peritään maksu.

Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä ns. jätehierarkiaa kaikessa toiminnassa. Jätelain mukaan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, niin se on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, on jäte hyödynnettävä muulla tavoin esim. kompostoimalla tai energiantuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli sijoittaminen kaatopaikalle.

Rakennetun ympäristön lautakunta vahvistaa vuosittain jätemaksut Raahen jäteasemalla.