Jätehuoltomääräykset

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset 19.1.2017 § 9. 

Jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava vähintään polttokelpoisen jätteen astia. Omakotitaloissa ja muissa kiinteistöissä, joissa on alle neljä huoneistoa, edellytetään keräysastiaa polttokelpoiselle jätteelle ja suositellaan biojätteen kompostointia tai kimppakeräystä. Keräyspaperi voidaan toimittaa yleisiin paperinkeräyspisteisiin, lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset voidaan toimittaa Rinki-ekopisteelle.

Kiinteistöillä, joissa on neljä tai useampi huoneisto, on oltava keräysastiat polttokelpoiselle jätteelle, biojätteelle, paperille, kartongille, lasille ja metallille.