voimassa

Ak 203: Kylmäniemen 2 asuntoalueen asemakaava

KV 13.2.2008 § 4, voimaantulo 1.4.2008.

Suunnittelualue sijaitsi Raahen Vilpunkankaan kaupunginosassa.
Alueen pohjoispuolella on Ruottalonlahden pohjukka loma-asuntotontteineen, itä-, etelä-, ja länsipuolella on rakennettuja omakotialueita.

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 12,7 hehtaaria.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on muodostaa alueelle vetovoimainen omakotialue.
Alue muodostuu yhdeksästä korttelialueesta, joissa on yhteensä 34 omakotitonttia.

 

 

Lisätietoja
Kaavoitus