voimassa

Ak 205: Raahen kultakaivoksen asemakaava

KV 25.5.2009 § 67, lainvoima 1.7.2009, voimaantulo 3.7.2009

Raahen kultakaivoksen asemakaavan laadinta perustui Raahen kultakaivoksen osayleiskaavoituksen yhteydessä saatuihin viranomaisneuvottelujen ja viranomaislausuntojen suosituksiin asemakaavan tarpeellisuudesta.

Asemakaavoitettavaksi osoitetulle alueelle sijoittuivat kaivoksen vaatimat rakennukset ja MRL:n lupamenettelyä edellyttävät rakennelmat ja laitteet. Kultakaivoksen asemakaava mahdollisti osayleiskaavassa esitetyn 35 000 k-m2:n suuruisen rakentamisen, joka toteutettiin kaivosalueelle.

Lisätietoja
Kaavoitus