vireillä

Ak 248: SSAB:n tehdasalueen asemakaava

Suunnittelualue käsittää Raahen SSAB:n tehdasalueen lähialueineen. Raahen SSAB Europe Oy:n terästehdas sijaitsee Pohjanlahden rannalla noin viisi kilometriä Raahen keskustasta lounaaseen. Tehdas on toiminut paikalla 1960-luvulta alkaen.

Asemakaava

SSAB:n tehdasalueen asemakaava (Ak 248) perustuu SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan kaavoitusaloitteeseen, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt KH 16.5.2022 § 227 päättäessään kaavoituksen aloittamisesta. Asemakaavan laadinta sisällytetään Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2023.

Asemakaavatason suunnittelutarpeen taustalla on SSAB:n terästehtaan kehittämiseen liittyvä konversiohanke, jonka tavoitteena on vastata fossiilivapaan teräksen kasvavaan kysyntään ja siirtyä vaiheittain kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Kyseessä on olemassa olevan tuotannon muutoshanke, jossa uudistetaan tehtaan tuotantoprosesseja. Tehtaan tuotantokapasiteetti ei hankkeen toteuttamisen myötä muutu ja useat toiminnan aiheuttamat vaikutukset tulevat vähenemään muutosten myötä.
SSAB:n suunnitelmana on uudistaa nykyinen Raahen tehtaan ohutlevytuotantojärjestelmä niin sanotulla minimill-pohjaisella tuotannolla, joka tarjoaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman. Teräksen tuotanto tulee tulevaisuudessa perustumaan valokaariuuniprosessiin.

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 534 ha. Tällä hetkellä alue on asemakaavoittamatonta ja alueen rakennuskannan luvittaminen on tapahtunut suunnittelutarveratkaisuilla. Kyseessä on siis alueen ensimmäinen asemakaava.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on luoda edellytykset tehtaan toiminnan kehittämiselle vastaamaan tavoitteita hiilidioksidivapaasta teräksen tuotannosta. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa nykyisen terästehtaan tuotantoprosessien uudistaminen ja toiminnan kehittäminen.

Asemakaava laaditaan konsulttityönä (AFRY Finland Oy) jota ohjaa Raahen kaupungin kaavoitus.

Ehdotusvaihe

Asiaa on käsitelty viimeksi 16.10.2023, jolloin kaupunginhallitus on päättänyt asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 23.10.–22.11.2023 väliseksi ajaksi (vähintään 30 vrk). Kuulutus nähtävilläolosta Raahelaisessa 18.10.2023.

Palaute ehdotusvaiheen asemakaavasta pyydetään jättämään kirjallisesti 22.11.2023 klo 15 mennessä. Nähtävilläoloaikana voi jättää muistutuksen ehdotusaineistosta sähköpostilla kaavoitus [at] raahe.fi tai verkkolomakkeella. Muistutuksen voi jättää myös postiosoitteeseen: Raahen kaupunki, Kaavoitus, Rantakatu 8 C, 92100 Raahe.

Yleisötilaisuus

Asemakaavaehdotus esiteltiin yleisötilaisuudessa torstaina 2.11.2023 klo 18–20 Fregatti-salissa (Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28, 2. kerros).

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Luonnosvaihe

Asiaa käsiteltiin 19.4.2023, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.4.–29.5.2023 väliseksi ajaksi mielipiteiden esittämistä varten. Kuulutus nähtävilläolosta Raahelaisessa 26.4.2023.

Yleisötilaisuus

Asemakaavaluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa torstaina 4.5.2023 klo 18–20 Fregatti-salissa (Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28, 2. kerros). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, tervetuloa!

Suunnitteluvaihetta koskevia asiakirjoja

Vireilletulo

Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asemakaavan vireilletulosta 20.10.2022 § 139. Vireilletulosta on ilmoitettu 28.10.2022.

Yleisötilaisuus, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin, pidettiin torstaina 3.11.2022 klo 18–20 Fregattisalissa (Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28, 2. kerros).

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Ak 248 aluerajaus ilmakuvassa.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén

Aiheeseen liittyvää
SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanke