voimassa

Akm 181: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan, kortteleita 1704, 1705, 1706 ja 1707 sekä katu- ja liikennealuetta

KV 23.4.2003 § 38 voimaantulo 24.6.2003

Alue sijoittui Varastokadun molemmin puolin, rajautuen pohjoisessa Ratakatuun ja etelässä rautatiehen.

Kaavamuutoksen tarkoituksena oli nykyisten pienteollisuus- ja varastokortteleiden muuttaminen liikekortteleiksi vastaamaan paremmin alueen nykyistä ja tulevaa käyttöä.
Alue oli suuruudeltaan noin 7.4 ha

Lisätietoja
Kaavoitus