voimassa

Akm 182: Raatihuoneen korttelin asemakaavan muutos

KV 13.2.2008 § 5, voimaantulo 1.4.2008.

Raatihuoneen kortteli sijaitsee Raahen kaupungin liikekeskustassa.

Alue käsittää Rantakadun, Koulukadun, Kauppakadun ja Sovionkadun rajaaman 5.kaupunginosan korttelin 17. Kaavoitettavan alueen pinta-ala oli noin 2,07 hehtaaria.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena oli lisätä liikekeskustan vetovoimaisuutta ja palvelukykyä uudella liike-, toimisto- ja asuntorakentamisella.

Lisätietoja
Kaavoitus