voimassa

Akm 184: Liikekeskustan korttelin 20 asemakaavan muutos

KV hyv. 14.12.2009 § 115, lainvoima 19.1.2009, voimaantulo 21.1.2010

Raahen kaupungin 5. kaupunginosan kortteli 20 sijaitsee liikekeskustassa ruutukaava-alueen eteläosassa. Alue käsitti Koulukadun, Palokunnankadun, Sovionkadun ja Reipokadun rajaaman korttelin sekä katualuetta. Kaavoitettavan korttelin pinta-ala oli noin 1,5 hehtaaria.
Asemakaava sisälsi asuin-, liike- toimistorakentamisen rakennusoikeutta yhteensä 11500 k-m2 ja lähipalvelurakennusten rakennusoikeutta 600 k-m2. 
Koulukadun varren tonttien rakennustapa noudatti vanhan kaupungin mittakaavaa ja toiminnallista rakennetta. 

Lisätietoja
Kaavoitus