voimassa

Akm 185: Prisman alueen asemakaavan muutos

KV 27.8.2003 § 84, voimaantulo 30.12.2005.

Asemakaavan muutos koski 7. kaupunginosan korttelia 29 ja 15. kaupunginosan kortteleita 1560, 1563, niihin liittyviä puisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä kaupunginosan rajaa. Raahen ruutukaavakeskustan kaakkoiskulma tiivistetiin kaupunkimaiseksi liikekeskustan osaksi. Alueella Prisma kehitti toimintaansa.

Lisätietoja
Kaavoitus