voimassa

Akm 189: Yritysperän asuntoalueen asemakaavan muutos

KV 17.12.2008 §75, lainvoima 29.1.2009, voimaantulo 30.1.2009

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli päivittää vanhentunut asemakaava, koska voimassa olevan kaavan ja rakennetun ympäristön välillä on suuria ristiriitaisuuksia. Korttelirajojen ja katualueiden tarkistamiset sekä uudisrakentamisen sovittaminen vanhaan asuinympäristöön olivat keskeisimpiä kaavan suunnittelukohteita.

Lisätietoja
Kaavoitus