voimassa

Akm 190: Koivuluodon kauppakeskuksen asemakaavan muutos

KV 2.6.2004 § 39, voimaantulo 20.7.2004.

Asemakaavan muutos koski 22. kaupunginosan korttelia 2296 ja siihen liittyvää puistoaluetta sekä 40. kaupunginosan katualuetta. Alue sijaitsi Raahen keskustan laajennusalueella ruutukaava-alueen eteläpuolella. Se tukeutui Kirkkokadun jatkeella sijaitsevaan Kokkolantiehen sekä sen poikkikatuun Ollinkalliontiehen. Pohjoispuolella oli Haaralan hautausmaa ja Haaralanpuisto, itäpuolella Yritysperän omakotialue, eteläpuolella Koivuluodon urheilualue ja länsipuolella Kummatin kaupunginosa palvelu- ja työpaikka-alueita. Alueen pinta-ala oli noin 4,2 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus