voimassa

Akm 191: Valtatien 8 yleisen tien alue lähialueineen välillä Nikolantie – rautatiesilta asemakaavan muutos ja laajennus

KV 2.6.2004 § 41, voimaantulo 20.7.2004.

Suunnittelualueeseen kuuluvan jakson pituus oli n. 2,2 km ja alue oli kooltaan noin 28 ha.

Asemakaavan muutos ja laajennus tuli ajankohtaiseksi kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 3.12.2003 tiehallinnon laatimat suunnitelmat valtatie 8 liikenneturvallisuuden ja ympäristön parantamiseksi. Tällä asemakaavan muutoksella ja laajennuksella luotiin maankäytölliset edellytykset tiehallinnon suunnitelmien toteuttamiseksi.

Lisätietoja
Kaavoitus