voimassa

Akm 192: Valtatie 8 lähialueineen välillä rautatiesilta – Pattijoentie

KV 15.12.2004 § 91, voimaantulo 23.1.2005.

Maunulan alueen korttelit 26, 66 – 69, 71 – 74, 76 – 85 lähialueineen sekä Marin alueen korttelit 400 – 413 lähialueineen.
Kaupunginosa 50, Pattijoki (Marin-Maunulan alue) asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen

Suunnittelualueeseen kuuluvan vt 8 tiejakson pituus on n. 2,7 km ja alue oli kooltaan noin 81 ha.

Asemakaavan suunnittelun keskeisin lähtökohta oli tiehallinnon v. 2004 aikana teettämä vt 8 parantamissuunnitelma.
Keskeisin muutos nykytilanteeseen oli yleisen tiealueen laajentaminen meren puolelle sekä liittymäjärjestelyt Jokelantien liittymässä. Tilatarve johtui pääsääntöisesti uuden kevyen liikenteen väylän linjauksesta.

Lisätietoja
Kaavoitus