voimassa

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos

KV 5.10.2005 § 75, voimaantulo 17.11.2005.

Asemakaavan muutos koski 37. kaupunginosan, Kalkankangas, korttelia 3702 sekä suojaviheraluetta. Suunnittelualue sijaitsi Kalkankankaan kaupunginosassa, Itä-Kalkan teollisuusalueella, joka sijaitsi noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta etelään Rautaruukintien ja Lapaluodontien risteyksen kaakkoispuolella. Suunnittelualueen koko oli noin 3,3 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus