voimassa

Akm 194: Tervahovin teollisuusalueen ja Thompsonin ranta-alueen asemakaavan muutos

KV 27.4.2005 § 46, voimaantulo 8.6.2005.

Raahen kaupungin 11. kaupunginosan korttelin 1102, venesataman, urheilu- ja virkistyspalvelualueen, yleisen pysäköintialueen, vesi- ja katualueiden sekä 39. kaupunginosan korttelin 3901 tontin nro 1 ja vesialueen sekä kaupunginosien välisen rajan asemakaavan muutos.

Kaava-alue sijaitsi Raahen keskustan lounaispuolen ranta-vyöhykkeellä ja oli osa vanhaa Varvin ja Tervahovin rantaa. Suunnittelualue rajautui koillisessa rantapuistoon, kaakossa Raahen Energia Oy:n toimitilakortteliin ja Merikadun koulun alueeseen. Etelässä ja lounaassa alue rajautui Keycast Oy.n korttelin 3901 tonttiin nro 2. Liikenteellisesti alue tukeutui Ruonankadun ja Pikiruukinkadun kautta Merikatuun. Asemakaavan muutosalueen pinta-ala oli noin 16,9 hehtaaria.

Lisätietoja
Kaavoitus