voimassa

Akm 195: Kaupunginmetsän teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

KV 15.11.2006 § 77, voimaantulo 29.12.2006.

Asemakaavan muutos ja laajennus, joka koski Raahen kaupungin 27. kaupunginosan, kortteleita 2757, 2758, 2760 ja 2761 sekä virkistys-, katu-, liikenne- ja erityisalueita.

Suunnittelualue sijaitsi Kiiluntien varrella noin kolme kilometriä Raahen keskustasta itään lähellä valtatietä 8, Kaupunginmetsän asuinaluetta ja Pattijärvien vesistöä. Suunnittelualue rajautui lounaassa Kiiluntiehen, kaakossa Pattijärvien vesistöön, pohjoisessa rautatiehen sekä luoteessa valtatiehen 8. Suunnittelualueen pinta-ala oli 59 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus