voimassa

Akm 197: Pyhtilä 1: asemakaava ja asemakaavojen muutokset

KV 28.6.2006 § 41 voimaantulo 15.8.2006.

Suunnittelualue sijaitsi 50. kaupunginosassa (Pattijoki) noin 2,5 kilometriä kaupungin keskustasta itään. Se sijoittui Ouluntien, Isoholmintien, Pyhtiläntien ja Lappasenojan rajaamalla alueelle siten, että etelä- ja länsipuolella suunnittelualue rajautui Pattasen alueen asutukseen, idässä Järventölän alueen asutukseen ja pohjoispuolella mm. Pattijoen puutarhan alueeseen. Kooltaan suunnittelualue oli 14 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus