voimassa

Akm 198: Koivuluodon eteläisten kortteleiden asemakaavan muutos

KV 15.11.2006 § 76, voimaantulo 29.12.2006.

Asemakaavan muutos koski Raahen kaupungin 40. kaupunginosan korttelin 4002 osaa, korttelia 4003 sekä virkistys-, katu-, erityis- ja vesialueita.

Asemakaavan laajennus koski Savolahden kylän tilaa 1:154.

Alue sijaitsi Raahen keskustan eteläosassa Kokkolantien varressa uimahallin eteläpuolella. 
Suunnittelualueen pinta-ala oli noin 4,3 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus