voimassa

Akm 199: Kanavanranta 2 – Korttelin 3008 asemakaavan muutos

KV 11.4.2007 § 22 voimaantulo 22.5.2007

Asemakaavan muutos koski korttelia 3008. Suunnittelualue sijaitsi 30. kaupunginosassa Kauneuskanavan pohjoispuolella.

Kortteli 3008 rajautui etelässä Pitkänkarinranta -nimiseen jalankulkuväylään, pohjoisessa Seminaarinkatuun, idässä Kirkkokatuun ja lännessä Kaislakujaan. Korttelialueen eteläpuolella oli Kauneuskanava ja sen takana kaupungin ruutukaava-alue. Kooltaan suunnittelualue oli noin 7050 m².

 

Lisätietoja
Kaavoitus