voimassa

Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos

KV 12.12.2007 §82, voimaantulo 23.1.2008.

Suunnittelualue sijaitsi 14. kaupunginosassa kaupungin varikon alueella.

Suunnittelualue rajautui etelässä Ratakadun eteläpuoleiseen varastorakennusten ja -laitosten korttelialueeseen, pohjoisessa Velkaperän eteläpuolella sijaitsevaan puistoalueeseen sekä lännessä Merikatuun.

Kooltaan suunnittelualue oli n. 9,6 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus