voimassa

Akm 201: Varvinranta 1 –asuntoalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

KV 14.5.2008 § 31, lainvoima ja voimaantulo 26.6.2008

Asemakaava perustuu Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan maankäyttöratkaisuun sekä alueelle laadittuun kaavarunkotarkasteluun. Varvinrannan asuntoalue kaavoitetiin kahdessa osassa: Varvinranta 1 –asuntoalue (Akm 201) ja Varvinranta 2 –asuntoalue (Akm 204).

Eteläisempi Varvinranta 1 –asuntoalue rajautui koillisessa Telatekin eteläpuolella sijaitsevaan puistomaisena hoidettuun alueeseen, kaakossa Varvintiehen, lounaassa Pirttiniemeen ja luoteessa merenrantaan. Suunnittelualue oli keskiosan suojaviheralueeksi kaavoitettua metsää lukuun ottamatta asemakaavoittamaton.

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala oli n. 17,5 ha, josta vesialueen osuus noin 7 ha.

Lisätietoja

Kaavoitus