voimassa

Akm 202: Kaupunginrannan asemakaavan muutos ja laajennus

KV 14.5.2008 § 30, lainvoima ja voimaantulo 26.6.2008.

Raahen kaupungin 11. kaupunginosan kortteleita 1101 ja 1104, puisto-, urheilu-, liikenne-, katu- ja vesialueita koskeva asemakaavan muutos sekä asemakaavan laajennus.

Suunnittelualue sijaitsi Raahen kaupungin 11. kaupunginosassa Rantakadun länsipuolella liikekeskustan kohdalla.
Alueeseen sisältyy Raahen lukio, pääkirjasto ja Tornitalo sekä näiden välinen rakentumaton alue ja sen rantavyöhyke.

Kaavoitettavan alueen pinta-ala oli noin 8,6 hehtaaria.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena oli muodostaa alueelle Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa esitetyn maankäyttöratkaisun mukainen vetovoimainen merellinen kerrostalovaltainen asuinalue.

 

Lisätietoja

Kaavoitus