voimassa

Akm 208: Raahen sataman Lapaluodon satamanosan asemakaavan muutos ja laajennus

KV 28.1.2013 § 3. Lainvoimaisuus ja voimaantulo 2.5.2014

Suunnittelualue sijaitsee 41. kaupunginosassa noin 3 kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen.

Kaavamuutos- ja laajennusalue sijaitsee Lapaluodon satamanosassa käsittäen varsinaisen satama-alueen, Lapaluodon satamanosan länsipuolella sijaitsevaa merialuetta, Lapaluodon kalasataman, Helmilaiturintien, Lapaluodontien Satamalahteen asti, osan Satamalahtea, Someronlahden itäpuolisen Ristikarin teollisuuskorttelin sekä Someronlahden rajautuen eteläosastaan Rautaruukin satama-alueeseen.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 235 ha, josta vesipinta-alaa on n. 100 ha.

Akm_208_ilmakuva_kaavanrajaus

Lisätietoja
Kaavoitus