voimassa

Akm 211: Ollinsaaren asemakaavan muutos

KV 30.8.2010 § 51, lainvoima 5.10.2010, voimaantulo 8.10.2010

Raahen kaupungin 31. ja 36 kaupunginosien (Mestauskallio ja Ollinsaari) lähivirkistys-, puisto- ja palstaviljelyalueiden osia, kaupunginosien välisiä rajoja sekä katualueita koskeva asemakaavan muutos.
Suunnittelualue sijaitsi Ollinkalliontien varressa sen eteläpuolella Yritysperän teollisuusalueen kohdalla. 
Kaavan muutosalueen pinta-ala oli noin 7,3 hehtaaria.

 

Lisätietoja
Kaavoitus