voimassa

Akm 213: Raahen kaupungin 8. kaupunginosan korttelin 31 asemakaavan muutos

KV 20.6.2012 § 47, lainvoima 27.7.2012, voimaantulo 30.7.2012.

Suunnittelualue rajautui lännessä Rantakatuun, pohjoisessa Fellmanin puistokatuun, idässä Kauppakatuun ja etelässä Ajajankatuun.
Kaavamuutoshankkeen tavoitteena oli uudistaa korttelin 31 asemakaava vastaamaan kaupunkirakenteen asettamia tavoitteita. Asuinkerrostalojen sijainti muutettiin korttelirakennetta tukevaksi. Kaava-alueen pinta-ala oli noin 1,3 ha.
 

Lisätietoja
Kaavoitus