voimassa

Akm 214: Pitkänkarinrannan asemakaavan muutos ja laajennus

KV 30.1.2012 § 3, lainvoima 20.12.2013, voimaantulo 21.12.2013

Raahen kaupungin 30. kaupunginosan (Pitkäkari) kortteleita 3005, 3006 ja korttelin 3001 osaa sekä puisto- ja katualueita koskenut asemakaavan muutos ja vesialuetta koskenut asemakaavan laajennus.

Suunnittelualue rajautui idässä Rantakatuun, etelässä Pikkulahteen, lännessä liikennepuistoon ja pohjoisosaltaan nykyiseen Seminaarinkatuun. Kaava-alueen pinta-ala oli noin 5,9 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus