voimassa

Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen

KV 28.8.2017 §101, lainvoima 24.10.2017, voimaantulo 26.10.2017

Asemakaavan muutoksella luotiin edellytykset uuden kauppakeskuksen rakentamiselle valtatien 8 ja Kokkolantien risteyksen tuntumaan. Samalla päästiin toteuttamaan Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä laaditut valtatien 8 liikennejärjestelyt melusuojauksineen ja ympäristöineen.

Suunnittelualueen pinta-ala oli noin 35 hehtaaria.
 

Lisätietoja
Kaavoitus