voimassa

Akm 218a: Kylmälahdenrannan asemakaava

KV 27.5.2013 § 59, lainvoima 29.12.2014, voimaantulo 30.12.2014

Raahen kaupungin Lahjoitusmaa tilaa koskenut asemakaava ja Raahen kaupungin 18. kaupunginosan puistoa, retkeily- ja leiriytymisaluetta, loma-aluetta, venevalkama-, vesi- ja katualuetta sekä 30. kaupunginosan (Pitkäkari) katualuetta koskenut asemakaavan muutos.

Asemakaavan tavoitteena oli lisätä Raahen kaupungin monipuolista tonttitarjontaa ja kehittää uusi kaupunkiympäristöön sijoittuva merellinen ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täydentävä asuntoalue keskustan pohjoispuolelle. Liikenteellisenä tavoitteena oli luoda alueelta sujuvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueen ulkopuoliseen katuverkkoon.

Kaava-alueen pinta-ala oli noin 21,6 ha.
 

Lisätietoja
Kaavoitus