voimassa

Akm 220: Hakotaurinlahden asemakaava ja asemakaavan muutos

KV 8.12.2014 § 150, lainvoima 13.1.2015, voimaantulo 14.1.2015

Raahen kaupungin 30. kaupunginosan (Pitkäkari) korttelin 246 pohjoisosan asemakaavan muutos ja Lahjoitusmaa -nimistä tilaa koskeva asemakaava.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat 30. kaupunginosan, Pitkäkari, korttelin 3031 asuntokerrostalojen ja palvelurakennusten korttelialueet sekä virkistys-, vesi- ja katualuetta.

Asemakaavan tavoitteena on kehittää olemassa olevasta asuntoalueesta viihtyisä kiinteä ja kestävän kehityksen ominaisuudet sisältävä asuntovaltainen alue. Hakotaurinlahden venesatama ja meren läheisyys ovat arvokas osa asumismiljöötä.

 

Lisätietoja

Kaavoitus