voimassa

Akm 221: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

KV 27.5.2013 § 60, lainvoima 2.7.2013, voimaantulo 3.7.2013

Asemakaavan muutos koski 37. kaupunginosan, Kalkankangas, kortteleita 3702 ja 3713 sekä suojaviheraluetta.
Asemakaavan laajennus koski Raahen kaupungin Lahjoitusmaa aluetta.
Kaavoitettavan alueen pinta-ala oli noin 4,8 hehtaaria.