voimassa

Akm 222: Pitkänkarin kaupunginosan 30 korttelin 3003 asemakaavan muutos (Seminaarinkatu 2 - 8)

KV 9.12.2013 § 140, lainvoima 15.1.2014, voimaantulo 16.1.2014

Suunnittelualue sijaitsi Seminaarinkadun pohjoispuolella käsittäen Rantakadun ja Kirkkokadun välisen korttelin 3003 ja pohjoispuolisen puiston.

Asemakaavan tavoitteena oli kehittää korttelista viihtyisä, kiinteä ja kestävän kehityksen ominaisuudet sisältävä asuntoalue. 
Kaava-alueen pinta-ala on 2,11 ha.
 

Lisätietoja
Kaavoitus