voimassa

Akm 224: Yritysperän asemakaavan muutos

KV 28.10.2013 § 117, lainvoima 3.12.2013, voimaantulo 3.12.2013.

Raahen kaupungin 22. kaupunginosan kortteliin 100 kuuluneen puistoalueen asemakaavan muutos. Asemakaavan muutosalue käsitti Yritysperän pohjoisosassa sijainneen entisen lasten liikennepuiston alueen.
Suunnittelualue sijoittui Yritysperänkadun, Myllykadun ja Ollinsaarenkadun rajaamalle alueelle.
Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 4500 m2.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Kaavan laadintaan liittyvät selvitykset
 

 

Lisätietoja
Kaavoitus