voimassa

Akm 226: Mestauskallion teollisuusalueen laajennus

KV 24.6.2013 §82, lainvoima 29.7.2013, voimaantulo 1.8.2013.

Suunnittelualue sijaitsi Raahen kaupungin 31. kaupunginosassa Mestauskallion alueella käsittäen Mestarinkadun pohjoispuolella sijaitsevan teollisuuskorttelin 3116 viereisen alueen. Kaava-alueen pinta-ala oli n. 2,5 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus