voimassa

Akm 227: Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari) korttelin 3629 asemakaavan muutos (Nikolantie 3)

KV 15.6.2020 § 19, lainvoima 29.7.2020, voimaantulo 4.8.2020.

Asemakaavan muutosalue käsittää Ollinsaaren kaupunginosassa sijaitsevan Pajuniityntien, Vanhan Valtatien, Nikolantien ja Poikalankujan rajaaman korttelin 3629 suojaviher- ja katualueineen. Suunnittelualue sijaitsee n. 2 kilometriä kaupungin keskustasta etelään ja alueen pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria.

Liitetiedostot

Kaavakartta 30.3.2020 (pdf)
Kaavaselostus 30.3.2020 (pdf)

 

Akm 227_kaavanrajaus_opaskartta

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala