vireillä

Akm 229: Raahen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 9 tontin 12 asemakaavan muutos (Bio Huvimyllyn tontti)

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 3. kaupunginosassa, kaupungin ydinkeskustassa, Vanhan kaupungin ruutukaava-alueella.

Asemakaavan muutosalue käsittää Kauppakadun, Rantakadun, Cortenkadun ja Brahenkadun rajaamaassa korttelissa 9 sijaitsevan tontin 12. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4090 m2.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa vuoden 1986 asemakaava, joka ei turvaa riittävästi suunnittelualueella olevan rakennuskannan suojeluarvoja. Asemakaavan tavoitteena on tutkia suunnittelualueen rakentamismahdollisuudet ja rakennussuojelukysymykset.

Asiaa on käsitelty viimeksi 15.5.2014, jolloin tekninen lautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Akm 229_kaavanrajaus

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala