voimassa

Akm 229: Raahen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 9 tontin 12 asemakaavanmuutos (Bio Huvimyllyn tontti)

Asemakaavoitusprosessi on lakkautettu

Vanhan kaupungin ruutukaava-alueella, Raahen kaupungin 3. kaupunginosassa korttelissa 9 tontilla 12, vireillä ollut asemakaavanmuutos on lakkautettu KH 6.4.2020 § 90 päätöksellä. Ilmoitus päätöksestä julkaistiin sanomalehti Raahelaisessa 18.4.2020.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli ajantasaistaa vuoden 1986 asemakaava, joka ei turvaa riittävästi suunnittelualueella olevan rakennuskannan suojeluarvoja. Tavoitteena oli lisäksi tutkia suunnittelualueen rakentamismahdollisuudet ja rakennussuojelukysymykset.

Avoimeksi jäävät suunnittelukysymukset tullaan ratkaisemaan nyt vireillä olevaan 
Vanhan kaupungin asemakaavaan (Akm 242) sisältyen.

Akm 229_kaavanrajaus

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen