voimassa

Akm 232: Kaupunginmetsän teollisuusalueen asemakaavan muutos

KV 25.4.2016 §44, lainvoima 7.6.2016, voimaantulo 8.6.2016.

Suunnittelualue sijaitsi Raahen kaupungin 27. kaupungiosassa Kaupunginmetsän alueella.

Kaava-alueen pinta-ala oli n. 55 ha.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Kaavan laadintaan liittyvät selvitykset
 

Lisätietoja
Kaavoitus