voimassa

Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutos

KV 25.2.2019 §4, lainvoima 5.3.2021, voimaantulo 10.3.2021.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 21 tontin 10 sekä siihen liittyvät katualueet ja katuaukio/tori. Kaava-alueen pinta-ala on noin 6170 m2.

Liitetiedostot

Kaavakartta 4.2.2019 (pdf)
Kaavaselostus 4.2.2019 (pdf)

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Rautatalon asemakaavoitusta varten laaditut selvitykset

Kuvassa on ortoilmakuva Rautatalon korttelista. Kuvassa näkyy kaava-alueen rajaus.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén