voimassa

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muutos

Ouluntien ja Ratakadun risteysalue

KV 24.2.2020 §4, lainvoima 18.5.2020, voimaantulo 18.5.2020.

Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan korttelin 66 tonttia 10, puisto- ja katualuetta, 25. kaupunginosan katualuetta, 17. kaupunginosan korttelin 1 tontteja 5 ja 6, 17. kaupunginosan korttelin 3 konttia 1 sekä kortteleihin liittyviä katu- ja viher- alueita. Asemakaavan muutoksella poistuvat 17. kaupunginosan korttelit 1 ja 3.
Korttelit ovat rakentuneet voimassaolevan asemakaavan mukaisesti. Korttelissa 3 sijaitsee liikennöinti- ja rahtiyritys. Korttelissa 1 toimivat huoltoasema sekä autokorjaamo. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,49 ha.

Näkymä kohtisuoraan ylhäältä Ouluntien liikennepalvelualueen kaavamuutoksen alueesta.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala