voimassa

Akm 246: Sairaalan alue

Asemakaavamuutos sijaitsee Pitkässäkarissa Sairaalan alueella.

Asemakaavamuutos

KV 29.5.2023 § 66, lainvoima 14.7.2023, voimaantulo 17.7.2023.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen keskustan pohjoispuolella. Aluetta rajaavat Rantakatu, Kirkkokatu ja Pitkänkarinkenttä siihen liittyvine alueineen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa asumisen ja palvelujen korttelialueeseen. Lähivaikutusalue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia, painottuu Pitkänkarin kentän käyttöön. Sairaalan nykyinen tontti on rakennettu. Muu alue on nykyisin urheilupalvelujen käytössä, katualuetta tai metsää.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 ha.

Liitetiedostot

Akm 246 aluerajaus ilmakuvassa. Kuva: Raahen kaupunki, kaavoitus, 2022.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen