vireillä

Hummastinvaaran tuulivoimapuisto

Hummastinvaaran tuulivoimapuisto kuuluu Raahen itäisiin tuulivoima-alueisiin.

Hummastinvaaran tuulipuistoalue sijoittuu Raahen kaupungin itäosaan, noin 10 km etäisyydelle kaupungin keskustasta Hummastinvaaran alueelle. Alueen itäreuna ulottuu myös Siikajoen kunnan alueelle. Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 10–15 tuulivoimalan rakentamista alueelle. Tuulivoimaloiden määrä tarkentuu hankkeen jatkosuunnittelun aikana. Hanketta koskeva YVA-menettely on saatu päätökseen vuonna 2013.

Raahen kaupunki käynnisti Raahen itäisten tuulivoimapuistojen kaavoituksen tulleiden usean kaavoitusaloitteen pohjalta. Raahen itäisten tuulivoima-alueiden osayleiskaavoja koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 19.5.2011 ja sitä on päivitetty 28.5.2013 YVA- selostuksen tietojen pohjalta. Kaavoitus tuli vireille 20.5.2011. Asiaa on käsitelty kokonaisuutena viimeksi 5.5.2011, jolloin maankäytön suunnittelutoimikunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti osayleiskaavojen vireilletulosta.

Yleissuunnitelmaluonnos Hummastinvaaran suunnitellusta tuulivoima-alueesta, 28.5.2013.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén