voimassa

Kopsan tuulivoimapuiston II:n vaiheen osayleiskaava

KV 24.6.2013 § 83, lainvoima 29.7.2013, voimaantulo 1.8.2013.

Kopsan tuulivoimapuiston alue sijaitsee Raahen ja Vihannin välisen maantien (kantatie 88, Raahentie) lounaispuolella, Kopsan kylän kaakkoispuolella. Alueelta on noin 23 km Raahen keskustaan ja noin 13 km Vihannin keskustaan. Merelle alueelta on noin 17 km.

Osayleiskaava-alueen pinta-ala oli n. 22 km2. Kopsan tuulivoimapuiston II:n vaiheen osayleiskaava mahdollisti 10 tuulivoimalan lisärakentamisen alueelle aiemmin hyväksytyn 7 tuulivoimalan lisäksi.

Kopsan tuulivoimapuiston II:n vaiheen osayleiskaava laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana tuulivoimarakentamista ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

Lisätietoja
Kaavoitus