voimassa

Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KV 23.4.2012 § 19, lainvoima 29.5.2012, voimaantulo 7.6.2012

Kopsan tuulivoimapuiston alue sijaitsee Raahen ja Vihannin välisen maantien (kantatie 88, Raahentie) lounaispuolella, Kopsan kylän eteläosassa. Alueelta on noin 23 km Raahen keskustaan ja noin 13 km Vihannin keskustaan. Merelle alueelta on noin 17 km.

Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana tuulivoimarakentamista ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

Osayleiskaava perustui tuulivoimapuiston yleissuunnitelmaan, kaavan valmistelu- ja ehdotusvaiheen selvityksiin ja palautteisiin (lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuksiin) sekä ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) ja sen selvityksiin ja tuloksiin.

Osayleiskaavalla mahdollistettiin 7 tuulivoimalan muodostama tuulivoimapuisto.

Lisätietoja
Kaavoitus